Nanjing University of
Information Science & Technology

School of Electronic & Information Engineering

Contact Information
Dean:Prof. and Dr. Ge JunXiang
Vice Dean:Gu XianYao
Vice Dean:Prof. Guo YeCai
Vice Dean:Associate Prof. Chen Suting
Administrative Office:
Address: Electronics Building No. 219, Ningliu Road, Nanjing, Jiangsu China
Tel: +86(25)58731323
Fax:+86(25)58731482
Email:  @nuist.edu.cn