Nanjing University of
Information Science & Technology

School of Applied Meteorology

Contact Information
Dean:Prof. Dr. Gao Zhiqiu
Vice Dean:Prof. Dr. Jing Yuanshu
Secretary: Ms. Xu Zhen
Administrative Office:
Address: Meteorology Building No. 219, Ningliu Road, Nanjing, Jiangsu China
Tel: +86(25)58731539
Fax:+86(25)58731193
Email:  001638@nuist.edu.cn