Nanjing University of
Information Science & Technology

School of Economics & Management

Faculty

 Name  Telephone  Email
 Yue Dai  +86 25 5873 1549  daiyue@nuist.edu.cn
 Bo YU  +86 25 5873 1549  yubo@nuist.edu.cn
 Guangda Yuan  +86 25 5873 1549  
 Nian Zhong  +86 25 5873 1549  celinnazhn@163.com
 Yihong Guo  +86 25 5873 1549  
 Chao Huang  +86 25 5873 1549  cchhuang@sina.com
 zhixue Li  +86 15161487184  stanlzx@tom.com
 Yin Lu  +86 25 5873 1549  
 Yani Luo  +86 25 5873 1497  yani1120@163.com
 Zewen Hu  +86 18260088606   huzewen915@163.com
 Wei Sun  +86 25 5873 1549  sunwei16@nuist.edu.cn
 Xiangyu Sun  +86 25 5873 1549  njausxy@163.com
 Nan Wang  +86 13770638264  wn_jessica@nuist.edu.cn
 Hui Yao  +86 25 5873 1549  yaohui@nuist.edu.cn
 Wei Zhang  +86 15105199519  zhangwei-109@163.com
 Shaoqin Sun  +86 25 5873 1549  ssqok@nuist.edu.cn
 Entao Zhu  +86 25 5873 1549  entaozhu@163.com
 Jin Zhou  +86 25 5873 1497  zhoujin@nuist.edu.cn
 Zhengquan He  +86 25 5873 1549  hzqvc@sina.com
 Cailou Jiang  +86 25 5873 1549  zgjcl@163.com
 Chunping Lu  +86 25 5873 1549  lucp_anna@126.com
 Jun Liu   +86 25 5873 1549  72LJ@163.com
 Lei Zhang  +86 25 5873 1497  sophiezhl@126.com
 Sanfeng Zhang  +86 25 5873 1549  nju.zhang02@gmail.com
 Hejun Gu  +86 25 5873 1549  guhejunonline@126.com
 Huijuan Duan  +86 25 5873 1575  hjduan79@sina.com
 Huiming Zhang  +86 25 5873 1575  hm.zhang_16@163.com
 Changping Xu  +86 25 5873 1575  xcp@nuist.edu.cn
 Hui Zhou  +86 25 5873 1575  zhouhui966@163.com
 Xiaoqing Li  +86 25 5873 1575  ruyin79@nuist.edu.cn
 Hairong Cui  +86 25 5873 1575  cuihairong@nuist.edu.cn
 Yuhua Zheng  +86 25 5873 1497  zheng_yuhua@163.com
 Heping Ge  +86 25 5873 1497  gehp_xuelh@sina.com
 Qiaoyan Sheng  +86 25 5873 1575  sqy_qq@163.com
 Xiaojun Chu  +86 25 5873 1549  lpchxj@nuist.edu.cn
 Jianhui Yuan  +86 25 5873 1575  johnwii@126.com
 Ji Guo  +86 25 5873 1549  guoji@nuist.edu.cn
 Nongjuan Jiang  +86 25 5873 1575  sansandra@163.com
 Fen Sun  +86 25 5873 1575  sunfen_hhu@163.com
 Chong WU  +86 25 5873 1497  wuchong6657690@163.com
 Ying Jiang  +86 25 5873 1575  jiangying517@hotmail.com
 Fei Chen  +86 25 5873 1497  chenfeirealaaaaa@hotmail.com
 Yang Yi  +86 25 5869 9834  chinayy1999@126.com
 Na Liu  +86 25 5873 1497  lnsgc@126.com
 Hao Wang  +86 25 5873 1575  wanghao218127@gmail.com
 Fang Huang  +86 25 5873 1549  jessica-hf@163.com
 Lifei Chen  +86 25 5873 1549  chenlifei2188@yahoo.com.cn
 Yuqin Feng  +86 25 5873 1549  Fyq3321@126.com
 Wenqing Zheng  +86 25 5873 1497  zhengwq08@yahoo.com.cn
 Li Weng  +86 25 5873 1549  gold1028@vip.sina.com
 Weiwei Li  +86 25 5873 1549  ahliwei2005@163.com
 Jichuan Sheng  +86 25 5873 1549  shengjichuan@gmail.com
 Lei Tang  +86 25 5873 1575  ttangl_99@126.com
 Jihua Chen  +86 25 5873 1575  
 Wenli Xu  +86 25 5873 1575  
 Mei Cai  +86 25 5873 1497  caimei@nuist.edu.cn
 Yiqun Duan  +86 25 5873 1575  uanyiqun@nuist.edu.cn
 Lin Fang  +86 25 8629 9652  fanglin456@hotmail.com
 Jianping Guo  +86 25 5873 1575  guojianping0626@yahoo.com.cn
 Kebai Li  +86 25 5873 1549  lzlkb@163.com
 Zaiwu Gong    
 Yan Li  +86 25 5873 1549  Liyan_nuist@126.com
 Qian Luo  +86 25 5873 1549  luoqian0131@163.com
 Minjie Wu  +86 25 8543 9295  wumj_2000@sina.com.cn
 Chang Xu  +86 25 5873 1575  xuchang.china@gmail.com
 Xianhua Wu    wxhua_77@nuist.edu.cn
 Li Zhu  +86 25 5873 1549  lzhu@nuist.edu.cn
 Ling cao  +86 25 5873 1575  caoling1013@163.com
 Min Li  +86 25 5873 1497  limin_cn@126.com
 Haiyan Shan  +86 25 5873 1549  shanhaiyan_1981@126.com
 Tianxiang Yao  +86 25 5873 1575  ytxnj@163.com
 Xaiobing Yu  +86 25 5873 1549  yuxb111@163.com
 Yuanyuan He  +86 25 5873 1549  heyy81@163.com
 Huiqun Gong  +86 25 5873 1575  gonghuiqun77@126.com
 Huiyun Zhu  +86 25 5873 1575  zhy@nuist.edu.cn
 Xiaojuan Sun  +86 25 5873 1575  sxjzy709@nuist.edu.cn
 Weiwei Zhang  +86 25 5873 1575  
 Juan Wei  +86 25 5873 1575  Weijuan8010@163.com
 Suping Zhou  +86 25 5873 1575  zsp@nuist.edu.cn
 Lijie Zhang  +86 25 5873 1509  lijiezh@nuist.edu.cn
 Xianghong Lai  +86 25 5873 1575  xhlai@nuist.edu.cn
 Xiaodong Zhu  +86 25 5869 9830  zxdnuist@126.com
 Xunfa Lu  +86 25 5873 1549  xflu@mail.ustc.edu.cn
 Guozhu Hu  +86 25 5873 1497  huguozhu2007@sina.com
 Min Ji  +86 25 5869 9839  jimin1021@163.cnom
 Yu Jia  +86 25 5873 1549  jiayu@nuist.edu.cn
 You Wu  +86 25 5873 1549  yoyowu@nuist.edu.cn
 Benhong Peng  +86 25 5873 1549  pbh21@21cn.com