homepage  Sitemap  Schools & Departments  Science  School of Applied Meteorology  Contact Information

 

  • Contact Information

Dean:Prof. Dr. Gao Zhiqiu
Vice Dean:Prof. Dr. Jing Yuanshu
Secretary: Ms. Xu Zhen
Administrative Office:
Address: Meteorology Building No. 219, Ningliu Road, Nanjing, Jiangsu China
Tel: +86(25)58731539
Fax:+86(25)58731193
Email:  001638@nuist.edu.cn